Darujte nám 2% z daní

Obezita sa v súčasnosti stáva celospoločenským problémom, nevynímajúc deti. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity v Európe. Až 60 % dospelej populácie má nadváhu a 25 % trpí obezitou. Po roku lockdownu sa zvýšil aj počet detí – aktuálne 30 % trpí nadváhou a 20 % obezitou. Ak nezmeníme svoj životný štýl, v roku 2030 bude podľa štúdií obéznych viac ako 50 % Európanov.

Začať musíme už od detí v predpubertálnom veku

Práve preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu nášho projektu Zdravie pre školy a to darovaním 2 % z dane z príjmov. Cieľom projektu je vydanie učebnice/cvičebnice pre 4. až 6. ročník základných škôl a celoplošné zavedenie voliteľného vyučovacieho predmetu „zdravý životný štýl“ na základných školách v SR.

Liga proti obezite je dobrovoľné, charitatívne a nezávislé združenie zastrešené odborníkmi, ktoré prostredníctvom preventívnych podujatí poskytuje všestrannú pomoc obéznym pacientom. Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše aktivity Zdravie pre školy. Anonymita darcu a výška jeho príspevku zostáva zachovaná, keďže príjemca nemá prístup k informáciám z Daňového úradu o konkrétnom darcovi 2 % dane z jeho príjmov.

Ako nám darovať 2 %?

Záleží od toho, či si sami vypĺňate daňové priznanie (právnické osoby, samoplatcovia), alebo to robí Váš zamestnávateľ. Pre podrobný návod vyberte jednu z možností:

 
Alebo si môžte priamo stiahnuť predvyplnené Vyhlásenie o 2 %, do ktorého stačí doplniť koľko ste v roku 2020 zaplatili daní, koľko z toho sú 2 %, a že ich ozaj chcete dať NO Liga proti obezite (ak ste zamestnanec doplníte info z tlačiva, ktoré vám dal zamestnávateľ).

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Liga proti obezite n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 355 81 328
Ulica: Mudroňova 29
PSČ: 040 01
Obec: Košice

Ak máte záujem aby Vaša podpora bola „viditeľná“ radi názov/logo/meno organizácie či jednotlivca uvedieme v zozname podporovateľov, neváhajte nás kontaktovať.