Som zamestnanec

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

4. 3 % z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.  Viac informácií ak chce dobrovoľník poukázať 3 % z dane nájdete tu.

5. Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.

6. Do VYHLÁSENIA napíšte:

   • svoje údaje
   • sumu 2 % (resp. 3 %), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane
   • nasledovné údaje o prijímateľovi 2 % z daní:
    IČO: 355 81 328
    Právna forma: nezisková organizácia
    Názov: Liga proti obezite n.o.
    Ulica: Mudroňova
    Číslo: 29
    PSČ: 040 01
    Obec: Košice

7. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (pokiaľ poukazujete 3 % z dane), doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielajte na adresu Ligy proti rakovine). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu.


Zdroj: www.rozhodni.sk