Povedzte mi svoj obvod pása

„Povedzte mi svoj obvod pása a ja Vám poviem ako dlho budete žiť.“

Pomer pás/výška  (WHTR waist to height ratio) predstavuje jednoduchý a zároveň veľmi presný  antropometrický parameter vyjadrujúci množstvo rizikového vnútrobrušného tuku každého z nás. Liga proti obezite sa snaží tento parameter  zaradiť  do „zostavy“  preventívnych vyšetrení ku tlaku, frekvencii srdca,  váhe, výške  a hlavne ku indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý môže byť u niektorých pacientov zavádzajúci (dosaďte do vzorca  na výpočet BMI kulturistu….). WHTR je aj dobre zrozumiteľným parametrom pre laickú populáciu.  Informácia, že ak je Váš pás polovica Vašej výšky alebo ešte menej  (hodnota WHTR pod 0,5 ) nemáte rizikové množstvo vnútrobrušného tuku je zrozumiteľná a medicínsky presná. Hodnota medzi 0,5-0,6 predstavuje zvýšené riziko a hodnota nad 0,6 je už riziková.  WHTR hodnotí nielen riziko všetkých komplikácií  obezity a metabolického syndrómu ale aj riziko  zhubných ochorení. Na vzniku nádorových ochorení,  ktoré sú u nás časté (hrubé črevo, prsník, prostata….) sa až  50-timi percentami môže podieľať náš životný štýl . Obvod pásu, čiže centrálna obezita, predstavuje aj prediktívny faktor dĺžky života.


Aktuálne je jedným z cieľov LPO príprava a vydanie učebnice/cvičebnice Zdravý životný štýl pre deti základných škôl. Učebnica by mala byť základom pre kreovanie nepovinného predmetu Zdravý životný štýl. Základné školy by mali možnosť takýto predmet zaradiť v 4. a 5. ročníku základnej školy na základe dobrovoľnosti.

MUDr. Majerčák Ivan, Liga proti obezite
Mudroňova 29, 04001 Košice
majercak@medicalgroup.sk